stoly palatti

Zadáním firmy bylo vytvořit produkt za použití ušlechtilých materiálů, který dá pevný základ značce Palatti, jež byla daná a zaregistrovaná ještě před vznikem prvních skic. Vznikla tak první řada stolů, která je v současnosti v k vidění na řadě mezinárodních veletrhů a je stálým produktem jednotlivých showroomů firmy v České republice a v Rakousku.

"S Michaelou Sekerovou spolupracujeme od začátku projektu Palatti a je autorkou několika našich stolů. Zejména stůl Aero je prodejně úspěšným a velice oblíbeným modelem." v.r. Nikola Smutný, vedoucí projektu, Palatti s.r.o.

 

en