CUBE

Tvar kořenky CUBE vychází ze základní dekompozice krychle.

finalista v NaTional Award for Student Design 2008

 

en